kara czy nagroda – dziewczyna z wypiętą pupą

Na logo znajduje się fuksjowy napis Rozkosznik.