9p8

Na logo znajduje się fuksjowy napis Rozkosznik.